Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kompassstrek til Grad: 1 Kompassstrek = 11,25 Grad [°]


Regne om Kompassstrek til Grad