Knot per second to Foot per minute per second

   

  Numre i vitenskapelig notasjon


Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+Knot+per+second+til+Foot+per+minute+per+second.phpRegne om Knot per second til Foot per minute per second (kn/s til fpm/s):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Akselerasjon'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent , kvadratrot (√), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Knot per second [kn/s]'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Foot per minute per second [fpm/s]'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '612 Knot per second'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Knot per second' eller 'kn/s'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Akselerasjon'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '72 kn/s til fpm/s' eller '13 kn/s to fpm/s' eller '44 Knot per second -> Foot per minute per second' eller '16 kn/s = fpm/s' eller '59 Knot per second til fpm/s' eller '63 kn/s til Foot per minute per second' eller '4 Knot per second to Foot per minute per second'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(85 * 43) kn/s'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '612 Knot per second + 1836 Foot per minute per second' eller '40mm x 39cm x 6dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 9,999 999 909 ×1020. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 20, og det faktiske nummeret her 9,999 999 909. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 9,999 999 909 E+20. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 999 999 990 900 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.