Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilosiemens til Siemens: 1 Kilosiemens [kS] = 1 000 Siemens [S]Regne om Kilosiemens til Siemens:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Konduktans'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kilosiemens [kS]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Siemens [S]'.

Regne om Kilosiemens til Siemens