Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilosiemens til 1/Ω: 1 Kilosiemens [kS] = 1 000 1/Ω


Regne om Kilosiemens til 1/Ω