Kilosiemens   ->   1/Ω

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilosiemens til 1/Ω: 1 Kilosiemens [kS] = 1 000 1/ΩRegne om Kilosiemens til 1/Ω:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Konduktans'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kilosiemens [kS]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet '1/Ω'.

Regne om Kilosiemens til 1/Ω (Konduktans)