Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilomho til Megamho: 1 Kilomho [k℧] = 0,001 Megamho [M℧]Regne om Kilomho til Megamho:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Konduktans'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kilomho [k℧]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Megamho [M℧]'.

Regne om Kilomho til Megamho