Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilometer til Parsec: 1 Kilometer [km] = 0,000 000 000 000 032 407 790 389 471 Parsec [pc]Regne om Kilometer til Parsec:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kilometer [km]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Parsec [pc]'.

Regne om Kilometer til Parsec