Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilometer per time.Regne om Kilometer per time:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Hastighet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kilometer per time [km/t]'. Verdien vil så regnes om til alle måleenheter kalkulatoren kjenner til.

Regne om Kilometer per time