Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilometer per sekund til Kilometer per time: 1 Kilometer per sekund [km/s] = 3 600 Kilometer per time [km/t]Regne om Kilometer per sekund til Kilometer per time:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Hastighet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kilometer per sekund [km/s]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilometer per time [km/t]'.

Regne om Kilometer per sekund til Kilometer per time