Kilogram-force per kvadratmillimete   ->   Barye

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilogram-force per kvadratmillimete til Barye: 1 Kilogram-force per kvadratmillimete [kgf/mm²] = 98 066 500 Barye [Ba]Regne om Kilogram-force per kvadratmillimete til Barye:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kilogram-force per kvadratmillimete [kgf/mm²]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Barye [Ba]'.

Regne om Kilogram-force per kvadratmillimete til Barye (Trykk)