Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilogram-force per kvadratmete til Pièze: 1 Kilogram-force per kvadratmete [kgf/m²] = 0,009 806 65 Pièze [pz]Regne om Kilogram-force per kvadratmete til Pièze:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kilogram-force per kvadratmete [kgf/m²]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Pièze [pz]'.

Regne om Kilogram-force per kvadratmete til Pièze