Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilogra per Kubikkmeter til Gram per Kubikkcentimeter: 1 Kilogra per Kubikkmeter [kg/m³] = 0,001 Gram per Kubikkcentimeter [g/cm³]Regne om Kilogra per Kubikkmeter til Gram per Kubikkcentimeter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Densitet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kilogra per Kubikkmeter [kg/m³]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Gram per Kubikkcentimeter [g/cm³]'.

Regne om Kilogra per Kubikkmeter til Gram per Kubikkcentimeter