Kiloelectronvolt   ->   Thousand BTU

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kiloelectronvolt til Thousand BTU: 1 Kiloelectronvolt [keV] = 0,000 000 000 000 000 000 000 151 857 110 315 19 Thousand BTU [MBtu]Regne om Kiloelectronvolt til Thousand BTU:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Energi'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kiloelectronvolt [keV]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Thousand BTU [MBtu]'.

Regne om Kiloelectronvolt til Thousand BTU (Energi)