Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilodalton til Slug: 1 Kilodalton [kDa] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 113 783 058 651 27 SlugRegne om Kilodalton til Slug:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Masse'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kilodalton [kDa]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Slug'.

Regne om Kilodalton til Slug