Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilodalton til Atommasseenhet: 1 Kilodalton [kDa] = 1 000 Atommasseenhet [u]Regne om Kilodalton til Atommasseenhet:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Masse'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kilodalton [kDa]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Atommasseenhet [u]'.

Regne om Kilodalton til Atommasseenhet