Kilobarn   ->   Rai

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilobarn til Rai: 1 Kilobarn [kb] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 062 5 RaiRegne om Kilobarn til Rai:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Areal'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kilobarn [kb]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Rai'.

Regne om Kilobarn til Rai (Areal)