Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kalori til Exajoule: 1 Kalori [cal] = 0,000 000 000 000 000 004 186 8 Exajoule [EJ]Regne om Kalori til Exajoule:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Energi'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kalori [cal]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Exajoule [EJ]'.

Regne om Kalori til Exajoule