Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av J/kg til Nanogray: 1 J/kg = 1 000 000 000 Nanogray [nGy]Regne om J/kg til Nanogray:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Absorbert strålingsdose'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'J/kg'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Nanogray [nGy]'.

Regne om J/kg til Nanogray