Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Inch-pound force til Terajoule: 1 Inch-pound force [inlbf] = 0,000 000 000 000 112 984 829 027 62 Terajoule [TJ]Regne om Inch-pound force til Terajoule:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Energi'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Inch-pound force [inlbf]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Terajoule [TJ]'.

Regne om Inch-pound force til Terajoule