Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Inch of water column til Bar: 1 Inch of water column [inH2O] = 0,002 490 82 Bar


Regne om Inch of water column til Bar