Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Inch of water column til Bar: 1 Inch of water column [inH2O] = 0,002 490 82 BarRegne om Inch of water column til Bar:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Inch of water column [inH2O]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Bar'.

Regne om Inch of water column til Bar