Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gray per time til Nanosievert per time: 1 Gray per time [Gy/h] = 1 000 000 000 Nanosievert per time [nSv/h]


Regne om Gray per time til Nanosievert per time