Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gray per time til Nanosievert per time: 1 Gray per time [Gy/h] = 1 000 000 000 Nanosievert per time [nSv/h]Regne om Gray per time til Nanosievert per time:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Stråledose'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gray per time [Gy/h]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Nanosievert per time [nSv/h]'.

Regne om Gray per time til Nanosievert per time