Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gram-mole.Regne om Gram-mole:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Stoffmengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gram-mole [g-mol]'. Verdien vil så regnes om til alle måleenheter kalkulatoren kjenner til.

Regne om Gram-mole