Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gram per Liter til Mikrogram per Milliliter: 1 Gram per Liter [g/l] = 1 000 Mikrogram per Milliliter [µg/ml]Regne om Gram per Liter til Mikrogram per Milliliter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Densitet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gram per Liter [g/l]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Mikrogram per Milliliter [µg/ml]'.

Regne om Gram per Liter til Mikrogram per Milliliter