Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gram per Kubikkcentimeter til Kilogram per Kubikkcentimeter: 1 Gram per Kubikkcentimeter [g/cm³] = 0,001 Kilogram per Kubikkcentimeter [kg/cm³]Regne om Gram per Kubikkcentimeter til Kilogram per Kubikkcentimeter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Densitet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gram per Kubikkcentimeter [g/cm³]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilogram per Kubikkcentimeter [kg/cm³]'.

Regne om Gram per Kubikkcentimeter til Kilogram per Kubikkcentimeter