Grader/h   ->   Omdreininger per minutt

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Grader/h til Omdreininger per minutt: 1 Grader/h = 0,000 046 296 296 296 296 Omdreininger per minuttRegne om Grader/h til Omdreininger per minutt:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Rotasjonshastighet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Grader/h'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Omdreininger per minutt'.

Regne om Grader/h til Omdreininger per minutt (Rotasjonshastighet)