Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gon - nygrad til Picoradian: 1 Gon - nygrad = 15 707 963 267,949 Picoradian [prad]Regne om Gon - nygrad til Picoradian:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Vinkel'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gon - nygrad'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Picoradian [prad]'.

Regne om Gon - nygrad til Picoradian