Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gill imperial til Bushel dry US: 1 Gill imperial [gi] = 0,004 031 471 654 252 7 Bushel dry USRegne om Gill imperial til Bushel dry US:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volum'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gill imperial [gi]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Bushel dry US'.

Regne om Gill imperial til Bushel dry US