Gigawatt   ->   Hestekrefter

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gigawatt til Hestekrefter: 1 Gigawatt [GW] = 1 359 621,617 303 9 Hestekrefter [PS]Regne om Gigawatt til Hestekrefter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Effekt'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gigawatt [GW]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Hestekrefter [PS]'.

Regne om Gigawatt til Hestekrefter (Effekt)