Gigasiemens   ->   Kilomho

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gigasiemens til Kilomho: 1 Gigasiemens [GS] = 1 000 000 Kilomho [k℧]Regne om Gigasiemens til Kilomho:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Konduktans'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gigasiemens [GS]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilomho [k℧]'.

Regne om Gigasiemens til Kilomho (Konduktans)