Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gigasiemens til Kilomho: 1 Gigasiemens [GS] = 1 000 000 Kilomho [k℧]


Regne om Gigasiemens til Kilomho