Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gigapascal til N/mm²: 1 Gigapascal [GPa] = 1 000 N/mm²Regne om Gigapascal til N/mm²:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gigapascal [GPa]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'N/mm²'.

Regne om Gigapascal til N/mm²