Gigaohm   ->   Kiloohm

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gigaohm til Kiloohm: 1 Gigaohm [GΩ] = 1 000 000 Kiloohm [kΩ]Regne om Gigaohm til Kiloohm:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Elektrisk motstand'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gigaohm [GΩ]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kiloohm [kΩ]'.

Regne om Gigaohm til Kiloohm (Elektrisk motstand)