Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gigaohm til Kiloohm: 1 Gigaohm [GΩ] = 1 000 000 Kiloohm [kΩ]


Regne om Gigaohm til Kiloohm