Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gigafarad til C/V: 1 Gigafarad [GF] = 1 000 000 000 C/VRegne om Gigafarad til C/V:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Elektrisk kapasitans'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gigafarad [GF]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'C/V'.

Regne om Gigafarad til C/V