Gallon (fluid, US) per second   ->   Gallon (fluid, US) per minute

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gallon (fluid, US) per second til Gallon (fluid, US) per minute: 1 Gallon (fluid, US) per second [gps] = 60 Gallon (fluid, US) per minute [gpm]Regne om Gallon (fluid, US) per second til Gallon (fluid, US) per minute:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volumstrømmen'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gallon (fluid, US) per second [gps]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Gallon (fluid, US) per minute [gpm]'.

Regne om Gallon (fluid, US) per second til Gallon (fluid, US) per minute (Volumstrømmen)