Gallon dry US   ->   Kubikkcentimeter

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gallon dry US til Kubikkcentimeter: 1 Gallon dry US = 4 404,883 770 86 Kubikkcentimeter [cm³]Regne om Gallon dry US til Kubikkcentimeter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volum'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gallon dry US'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kubikkcentimeter [cm³]'.

Regne om Gallon dry US til Kubikkcentimeter (Volum)