Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Fysisk atmosfære til Pascal: 1 Fysisk atmosfære [atm] = 101 325 Pascal [Pa]Regne om Fysisk atmosfære til Pascal:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Fysisk atmosfære [atm]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Pascal [Pa]'.

Regne om Fysisk atmosfære til Pascal