Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Fysisk atmosfære til Centimeter vannsøyle: 1 Fysisk atmosfære [atm] = 1 033,255 900 750 3 Centimeter vannsøyle [cmH2O]


Regne om Fysisk atmosfære til Centimeter vannsøyle