Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Fysisk atmosfære til Centimeter vannsøyle: 1 Fysisk atmosfære [atm] = 1 033,255 900 750 3 Centimeter vannsøyle [cmH2O]Regne om Fysisk atmosfære til Centimeter vannsøyle:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Fysisk atmosfære [atm]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Centimeter vannsøyle [cmH2O]'.

Regne om Fysisk atmosfære til Centimeter vannsøyle