Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Foot-pound force per second til BTU/h: 1 Foot-pound force per second [ft-lb/s] = 4,626 242 868 443 7 BTU/h


Regne om Foot-pound force per second til BTU/h