Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Foot-pound force per second til BTU/h: 1 Foot-pound force per second [ft-lb/s] = 4,626 242 868 443 7 BTU/hRegne om Foot-pound force per second til BTU/h:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Effekt'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Foot-pound force per second [ft-lb/s]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'BTU/h'.

Regne om Foot-pound force per second til BTU/h