Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Foot-pound force per minute til Hestekrefter: 1 Foot-pound force per minute [ft-lb/min] = 0,000 030 723 323 194 667 Hestekrefter [PS]


Regne om Foot-pound force per minute til Hestekrefter