Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Foot-pound force per minute til Hestekrefter: 1 Foot-pound force per minute [ft-lb/min] = 0,000 030 723 323 194 667 Hestekrefter [PS]Regne om Foot-pound force per minute til Hestekrefter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Effekt'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Foot-pound force per minute [ft-lb/min]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Hestekrefter [PS]'.

Regne om Foot-pound force per minute til Hestekrefter