Foot-pound force per minute to Brake horsepower

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:
  Numre i vitenskapelig notasjon

Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+Foot-pound+force+per+minute+til+Brake+horsepower.phpRegne om Foot-pound force per minute til Brake horsepower (ft-lb/min til bhp):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Effekt'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent (^), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Foot-pound force per minute [ft-lb/min]'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Brake horsepower [bhp]'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '993 Foot-pound force per minute'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Foot-pound force per minute' eller 'ft-lb/min'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Effekt'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '43 ft-lb/min til bhp' eller '6 ft-lb/min to bhp' eller '59 Foot-pound force per minute -> Brake horsepower' eller '18 ft-lb/min = bhp' eller '83 Foot-pound force per minute til bhp' eller '57 ft-lb/min til Brake horsepower' eller '22 Foot-pound force per minute to Brake horsepower'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(21 * 74) ft-lb/min'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '993 Foot-pound force per minute + 2979 Brake horsepower' eller '68mm x 56cm x 30dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 1,295 999 988 206 4×1024. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 24, og det faktiske nummeret her 1,295 999 988 206 4. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 1,295 999 988 206 4E+24. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 1 295 999 988 206 400 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.


Hvor mange Brake horsepower utgjør 1 Foot-pound force per minute?

1 Foot-pound force per minute [ft-lb/min] = 0,000 030 303 030 303 03 Brake horsepower [bhp] - Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Foot-pound force per minute til Brake horsepower.