Foot-ounces-force   ->   Millinewtonmeter

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Foot-ounces-force til Millinewtonmeter: 1 Foot-ounces-force [ftoz] = 84,72 Millinewtonmeter [mNm]Regne om Foot-ounces-force til Millinewtonmeter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Dreiemoment'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Foot-ounces-force [ftoz]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Millinewtonmeter [mNm]'.

Regne om Foot-ounces-force til Millinewtonmeter (Dreiemoment)