Foot-candle to Phot

   

  Numre i vitenskapelig notasjon


Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+Foot-candle+til+Phot.phpHvor mange Phot utgjør 1 Foot-candle?

1 Foot-candle [fc] = 0,001 076 391 041 7 Phot [ph] - Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Foot-candle til Phot.Regne om Foot-candle til Phot (fc til ph):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Belysningsstyrke'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent (^), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Foot-candle [fc]'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Phot [ph]'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '939 Foot-candle'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Foot-candle' eller 'fc'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Belysningsstyrke'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '45 fc til ph' eller '73 fc to ph' eller '3 Foot-candle -> Phot' eller '70 fc = ph' eller '6 Foot-candle til ph' eller '29 fc til Phot' eller '20 Foot-candle to Phot'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(10 * 79) fc'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '939 Foot-candle + 2817 Phot' eller '81mm x 24cm x 77dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 5,056 790 077 44×1022. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 22, og det faktiske nummeret her 5,056 790 077 44. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 5,056 790 077 44E+22. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 50 567 900 774 400 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.