Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Foot per second squared til Mile per hour per second: 1 Foot per second squared [fps²] = 0,681 818 181 818 18 Mile per hour per second [mph/s]Regne om Foot per second squared til Mile per hour per second:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Akselerasjon'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Foot per second squared [fps²]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Mile per hour per second [mph/s]'.

Regne om Foot per second squared til Mile per hour per second