Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Foot of water column til Torr: 1 Foot of water column [ftH2O] = 22,419 188 373 447 Torr


Regne om Foot of water column til Torr