Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Foot of water column til Torr: 1 Foot of water column [ftH2O] = 22,419 188 373 447 TorrRegne om Foot of water column til Torr:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Foot of water column [ftH2O]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Torr'.

Regne om Foot of water column til Torr