Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Femtofarad til Millifarad: 1 Femtofarad [fF] = 0,000 000 000 001 Millifarad [mF]Regne om Femtofarad til Millifarad:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Elektrisk kapasitans'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Femtofarad [fF]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Millifarad [mF]'.

Regne om Femtofarad til Millifarad