Feet per hour   ->   Miles per hour

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Feet per hour til Miles per hour: 1 Feet per hour [fph] = 0,000 189 393 939 393 94 Miles per hour [mph]Regne om Feet per hour til Miles per hour:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Hastighet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Feet per hour [fph]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Miles per hour [mph]'.

Regne om Feet per hour til Miles per hour (Hastighet)