Fahrenheit to Rankine

   

  Numre i vitenskapelig notasjon


Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+Fahrenheit+til+Rankine.phpHvor mange Rankine utgjør 1 Fahrenheit?

1 Fahrenheit [°F] = 460,67 Rankine [°Ra] - Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Fahrenheit til Rankine.Regne om Fahrenheit til Rankine (°F til °Ra):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Temperatur'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent (^), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Fahrenheit [°F]'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Rankine [°Ra]'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '818 Fahrenheit'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Fahrenheit' eller '°F'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Temperatur'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '58 °F til °Ra' eller '60 °F to °Ra' eller '35 Fahrenheit -> Rankine' eller '14 °F = °Ra' eller '61 Fahrenheit til °Ra' eller '12 °F til Rankine' eller '78 Fahrenheit to Rankine'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(77 * 79) °F'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '818 Fahrenheit + 2454 Rankine' eller '60mm x 8cm x 74dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 8,099 999 926 29×1022. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 22, og det faktiske nummeret her 8,099 999 926 29. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 8,099 999 926 29E+22. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 80 999 999 262 900 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.