Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Dram (avoirdupois) til Milligram: 1 Dram (avoirdupois) = 3 887,934 6 Milligram [mg]Regne om Dram (avoirdupois) til Milligram:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Masse'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Dram (avoirdupois)'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Milligram [mg]'.

Regne om Dram (avoirdupois) til Milligram