Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Desitex til Denier: 1 Desitex [dtex] = 0,9 Denier [den]


Regne om Desitex til Denier