Desitex   ->   Denier

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon




Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Desitex til Denier: 1 Desitex [dtex] = 0,9 Denier [den]



Regne om Desitex til Denier:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Tekstil måleenheter'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Desitex [dtex]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Denier [den]'.

Regne om Desitex til Denier (Tekstil måleenheter)