Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Desimal (Base 10) til Heksadesimal (Base 16).Regne om Desimal (Base 10) til Heksadesimal (Base 16):

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Tallsystemer'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Desimal (Base 10)'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Heksadesimal (Base 16) [hex]'.

Regne om Desimal (Base 10) til Heksadesimal (Base 16)