Dekameter   ->   Lysår

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Dekameter til Lysår: 1 Dekameter [dam] = 0,000 000 000 000 001 057 000 834 024 6 LysårRegne om Dekameter til Lysår:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Dekameter [dam]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Lysår'.

Regne om Dekameter til Lysår (Lengde)