Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Debye til aC·m: 1 Debye [D] = 0,000 000 000 003 335 640 95 aC·m


Regne om Debye til aC·m