Debye   ->   aC·m

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Debye til aC·m: 1 Debye [D] = 0,000 000 000 003 335 640 95 aC·mRegne om Debye til aC·m:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Elektrisk dipolmoment'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Debye [D]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'aC·m'.

Regne om Debye til aC·m (Elektrisk dipolmoment)